شرایط و ظوبط فروشگاه اینترنتی بانه خانگی

  • بند اول

در هنگام خرید محصول مورد نظر مشتری جهت تکمیل خرید و ارسال محصول پرداخت هزینه ی کامل محصول و یا بیعانه از طرف مشتری واجب است.

  • بند دوم

در هنگام خرید محصول مورد نظر مشتری از طریق خرید اینترنتی و یا مشاوره همکاران ما قبل از تکمیل خرید و خارج شدن جنس از انبار عودت بیعانه میسر می باشد.

  • بند سوم

در هنگام تست محصول حتما باید خود خریدار و یا اقوام درجه ی یک  حضور داشته باشند.

  • بند چهارم

در هنگام تست محصول پیک اختصاصی فروشگاه موظف است در حضور مشتری محصول را تست نماید و تاییدیه را از خریدار دریافت نمایید.

  • بند پنجم

درهنگام تست هرگونه عیب و ایراد از لحاظ ظاهری و بدنه مشمول تعویض جنس خواهد شد و به عهده ی فروشگاه می باشد.

  • بند ششم

بعد از تست و تاییدیه ی مشتری و خارج شدن پیک فروشگاه از محل کلیه ی عیب و ایراد ها مربوط به شرکت گارانتی کننده می باشد و از عهده ی فروشگاه اینترنتی بانه خانگی خارج است.