فروشگاه اینترنتی بانه خانگی

مراحل ارسال فروشگاه:

 مرحله ی اول  : باید مشتری محصول مورد نظر خود را از سایت و یا مشاوره رایگان ما  ، انتخاب نماید.

 مرحله ی دوم  : فاکتور مربوطه به مسئول بخش ارسال ارجاع داده می شود.

مرحله ی سوم  : مسئول ارسال محصول مورد نظر را تست کامل می کند.

مرحله ی چهارم : محصول مورد نظر با نظارت مسئول ارسال به بابر تحویل داده می شود.

مرحله ی پنجم  : باربر مرسوله را در بازه زمانی 24 تا 72 ساعت کاری به آدرس مورد نظر مشتری حمل می کند.

مرحله ی ششم : باربر محصول مورد نظر را در محل مشتری و در حضور خود شخص مشتری تست اولیه می کند.

جهت تماس با ما در اینجا کلیک کنید.

جهت راهنمایی و مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید.